شاهچراغی، رییس ستاد انتخابات کشور گفت: انشالله همراه با هم در کنار هم مسیر را به گونه‌ای رقم خواهم زد که بتوانیم انتخابات پرشور سالم و با مشارکت بالا رقم بخورد.

شاهچراغی، رییس ستاد انتخابات کشور گفت: انشالله همراه با هم در کنار هم مسیر را به گونه‌ای رقم خواهم زد که بتوانیم انتخابات پرشور سالم و با مشارکت بالا رقم بخورد.