سعید جلیلی کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در استودیو گفتگوی ویژه خبری برنامه‌های انتخاباتی خود را ارائه کرد.

سعید جلیلی کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در استودیو گفتگوی ویژه خبری برنامه‌های انتخاباتی خود را ارائه کرد.