حجت الاسلام رئیسی در اجلاس خبرگان رهبری گفت: ما نگاهمان به همه کشورهای دنیاست و مذاکراتمان کاملا عزتمندانه است و به هیچ عنوان از سیاست هایی که رهبری تعیین کردند یک گام هم عقب نشینی نکردیم.

حجت الاسلام رئیسی در اجلاس خبرگان رهبری گفت: ما نگاهمان به همه کشورهای دنیاست و مذاکراتمان کاملا عزتمندانه است و به هیچ عنوان از سیاست هایی که رهبری تعیین کردند یک گام هم عقب نشینی نکردیم.