به گزارش آوای بیستون، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اجماع در جبهه انقلاب یک ضرورت و یک دکترین برای ادامه خدمت صادقانه و پیشرفت کشور است. ‎ اجماع برای مردم، یک گفتمان برای مشارکت حداکثری و یک اراده انقلابی برای تداوم خدمت است که قرار نیست به یک تشکیلات […]

به گزارش آوای بیستون، محسن رضایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اجماع در جبهه انقلاب یک ضرورت و یک دکترین برای ادامه خدمت صادقانه و پیشرفت کشور است. ‎ اجماع برای مردم، یک گفتمان برای مشارکت حداکثری و یک اراده انقلابی برای تداوم خدمت است که قرار نیست به یک تشکیلات سیاسی تبدیل شود.»