به گزارش خبرنگار آوای بیستون، لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه توجیهی لایحه آمده است: در راستای تقویت روابط دوستی و همکاریهای چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای […]

به گزارش خبرنگار آوای بیستون، لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی لایحه آمده است: در راستای تقویت روابط دوستی و همکاریهای چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن و ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه و تسهیل همکاری‌ها و روابط متقابل تجاری و اقتصادی و افزایش فرصت‌های کسب و کار بر پایه اعتماد متقابل شفافیت و تسهیل تجاری میان طرفین لایحه زیر برای تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود.